Vraag: Wat is nystagmus?

Antwoord:

Met de term nystagmus worden onwillekeurige ritmische bewegingen van de oogbollen bedoeld.

In de volksmond wordt nystagmus wiebel- of trilogen genoemd.

De onwillekeurige bewegingen betekenen dat het buiten de wil van de persoon om ontstaat en niet direct beïnvloedbaar is. De bewegingen volgend een bepaalde patroon met een vrij vaste snelheid en richting, waardoor het als het ware ritmisch is.

Alleen tijdens de slaap en onder narcose verdwijnt de nystagmus.

Nystagmus is een zeldzame afwijking, de exacte oorzaak is dan ook niet bekend. Wat wel bekend is dat het moet worden gezocht in het oogbesturingssysteem, binnen de hersenen.

Dit is echter een (zeer) complex samenwerkingsproces binnen de hersenen, dat mede wordt aangestuurd door binnenkomende informatie uit diverse zintuigen zoals: evenwicht, houding en visuele informatie).