Low Vision (slechtziendheid)

Er is sprake van low vision (slechtziendheid) wanneer het niet meer mogelijk is om met een bril of contactlenzen van optimale sterkte de dagelijkse dingen te doen.

Onderzoek

Tijdens het optometrisch onderzoek wordt vastgesteld of er sprake is van slechtziendheid. Het low vision onderzoek vindt plaats in onze speciaal daarvoor ingerichte onderzoeksruimte in de winkel.

Op grond van het onderzoek wordt samen met u vastgesteld welk optisch hulpmiddel voor u tot het beste resultaat leidt. Dit kan variëren van een eenvoudige handloep tot een loepen/kijkerbril of een geavanceerd elektronisch hulpmiddel.

Vergoeding voor vergrotende hulpmiddelen

Wanneer er een medische indicatie is van de oogarts, worden vergrotende hulpmiddelen door de meeste verzekeraars vergoed. We hebben hiervoor overeenkomsten met (bijna) alle verzekeraars.

Hulpmiddelen voor artsen of tandartsen

Dezelfde vergrotende techniek die gebruikt wordt bij hulpmiddelen voor slechtzienden kan ook toegepast worden bij speciale beroepsgroepen waarbij extra vergroting nodig is, bijvoorbeeld artsen of tandartsen.

Voorbeelden van loepen:
schelwald-optiek-shoot-2-35