Vraag: Privacy policy

Antwoord:

Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Moritsz Schelwald Optiek (MSO) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van MSO, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan MSO verstrekt.

MSO kan onder andere de volgende persoonsgegevens verwerken: 

– Uw voor- en achternaam

– Uw BSN nummer
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw rekeningnummer

– Uw verzekeringsgegevens

– Uw medische anamnese

– Uw onderzoeksgegevens

Waarom MSO gegevens nodig heeft:

MSO verwerkt uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van goede oogzorg, om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan MSO uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van wettelijke verplichtingen in verband met het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?

MSO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van uw gegevens met derden

MSO verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@schelwaldoptiek.nl. MSO zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

MSO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van MSO maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door MSO verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met MSO op via info@schelwaldoptiek.nl.

 

Moritsz Schelwald Optiek is als volgt te bereiken:

Winkelcentrum Vinkhuizen

Siersteenlaan 428-2

9743 ES Groningen

050 – 5772 112

E-mailadres: info@schelwaldoptiek.nl