Vraag: Wat is glaucoom?

Antwoord:

Glaucoom is een ziekte van het oog waarbij schade aan de oogzenuw en de zenuwvezels ontstaat wat leidt tot uitval van het gezichtsveld/omgevingszien.

De aantasting van de oogzenuw leidt tot vermindering van het gezichtsveld en kan uiteindelijk zelfs tot ‘kokerzien’ of blindheid leiden.

Deze schade aan de oogzenuw kan niet meer worden hersteld.

Hierbij is het dus uitermate belangrijk dat het vroeg geconstateerd wordt, zodat er gelijk een behandeling gestart kan worden.

De behandeling kan de aantasting aan de oogzenuw beperken of zelfs stoppen.

Over het algemeen treedt glaucoom op in beide ogen, maar in het ene oog kan het erger zijn dan in het andere.

De belangrijkste risicofactor is een verhoogde oogdruk. Maar glaucoom kan ook voorkomen bij een normale oogdruk.